Rzeczoznawca Majątkowy

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WARSZAWA

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WARSZAWA

Ilona Rymuza 504-128-881

Ilona Rymuza 504-128-881

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie nierzadko wymaga interwencji rzeczoznawcy majątkowego, którego podstawowym zadaniem jest wycena nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego rozwodzących się małżonków. W wielu przypadkach aktualna wycena jest niezbędna, aby podział majątku przy rozwodzie odbył się sprawiedliwie, a wartość uzyskanego w ten sposób przez byłych małżonków majątku znajdowała odzwierciedlenie w aktualnej wartości rynkowej dzielonej nieruchomości.

Na potrzeby naszych klientów wykonujemy wyceny i operaty szacunkowe m.in.:

- nieruchomości lokalowych: mieszkań, domów, lokali użytkowych oraz innych, w tym spółdzielczego prawa własnościowego,
- nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych: działek budowlanych, gruntów inwestycyjnych i innych,
- nieruchomości rolnych i leśnych,
- nieruchomości komercyjnych.

Podział majątku przy rozwodzie może również dotyczyć nieruchomości należących do firmy będącej współwłasnością rozwodzących się małżonków. Dlatego w ramach oferowanych usług wyceniamy także majątek firmowy. Zależnie od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej wycenie poddajemy nieruchomości lokalowe i gruntowe oraz kapitał w postaci parków maszynowych, zgromadzonych towarów czy flot samochodowych.

Usługi świadczymy terenie miasta Warszawa i w okolicy. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat terminów realizacji usług oraz ich kosztów zapraszamy do kontaktu telefonicznego 504 128 881 lub mailowego irymuza@wp.pl.

Wycena nieruchomości

Podział majątku przy rozwodzie