Rynek nieruchomości – Wartość rynkowa

Najczęściej określaną przez rzeczoznawcę majątkowego wartością nieruchomości jest wartość rynkowa.

Wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonuje się na podstawie analizy transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, które miały miejsce na lokalnym rynku nieruchomości.

Rynek nieruchomości to ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami.

Nieruchomość  jest:

  • Obiektem rynkowym,
  • Obiektem prawnym,
  • Obiektem użytkowym,
  • źródłem osiągania dochodów dla właściciela,
  • Obiektem kredytowym,
  • Obiektem fiskalnym,
  • obiektem zarządzania,
  • Obiektem badań i nauczania

Rynek jest miejscem dystrybucji praw do nieruchomości, to miejsce zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy czy przenoszenia praw w drodze spadku, darowizn itp. Jest to również miejsce weryfikacji podejmowanych działań  inwestycyjnych.

Uczestnicy rynku nieruchomości  są zainteresowani  szacowaniem wartości nieruchomości.

Wycena, sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego, osobę uprawnioną do szacowania nieruchomości, potrzebna jest uczestnikom rynku nieruchomości w związku z transferem praw, finansowaniu udziału w nieruchomościach, opodatkowaniu, uzyskaniu rekompensaty za utratę  lub spadek wartości nieruchomości , przeprowadzenia programu rozwoju nieruchomości czy wreszcie odmrożenia kapitału poprzez uczynienie jej przedmiotem zabezpieczenia uzyskanego kredytu.

Rzeczoznawca majątkowy poprzez  swoje szacunki zawarte w operacie szacunkowym dostarcza uczestnikom rynku nieruchomości  informacji o funkcji informacyjnej, doradczej, stanowiącej podstawę ustanowienia zabezpieczenia dla instytucji finansowej, podziału majątku w tym przy rozwodzie zniesieniu współwłasności, działu spadku i innych.