To szczególny rodzaj nieruchomości ściśle związanych z podmiotem, który prowadzi w niej działalność gospodarczą. Zalicza się do nich np.

 • powierzchnie biurowe,
 • magazyny,
 • hotele,
 • stacje paliw,
 • tereny inwestycyjne,
 • centra handlowe,
 • tereny rekreacyjne.

Zanim rzeczoznawca majątkowy dokona wyceny nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych na terenie Warszawy lub w jej okolicach, przeprowadza oględziny obiektu. Sporządza wówczas dokumentację fotograficzną oraz opisową. Zapoznaje się także z niezbędnymi dokumentami takimi jak np.:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji,
 • wyrys mapy ewidencyjnej,
 • wyrys mapy zasadniczej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • dokumenty potwierdzające aktualne przychody na nieruchomości – np. zawarte umowy najmu,
 • dokumentacja techniczna budynku.

Jak dokonuje się wyceny nieruchomości komercyjnych?

Do wyceny nieruchomości komercyjnych najczęściej stosuje 2 główne metody:

 • porównawczą – w tym podejściu konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do tej, której wartość jest szacowana. Znaczenie mają także ich cechy, które wpływają na poziom ceny. Porównywanie odbywać się może parami lub metodą korygowania wartości średniej,
 • dochodową – korzysta się z niej w sytuacji, kiedy wycena dotyczy nieruchomości, która przynosi lub ma przynosić dochód. To on jest podstawowym czynnikiem zakładanym przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowić go mogą m.in. wpływy czynszowe, uzyskiwane z najmu, dzierżawy lub innych źródeł. Ponadto określa się jeszcze wartość praw właściciela lub innego użytkownika do osiągania dochodu z takiego majątku.

Oprócz tego w podejściu dochodowym wykorzystuje się jeszcze metody inwestycyjne i zysków. Pierwsza opcja jest najczęściej stosowana w przypadku szacowania wartości np.:

 • pomieszczeń biurowych,
 • lokali użytkowych,
 • pomieszczeń handlowych,
 • magazynowych garaży wielostanowiskowych.

Z kolei metodę zysków wykorzystuje się, gdy dokonywana jest wycena takich nieruchomości komercyjnych jak m.in.:

 • stacje benzynowe,
 • hotele,
 • restauracje,
 • sale widowiskowe,
 • kina,
 • obiekty sportowe.

Wybór metody i techniki wyceny nieruchomości zawsze dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Uwzględnia przy tym przede wszystkim:

 • cel użytkowania,
 • rodzaj i położenie,
 • dostępne dane o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości.

Planując sprzedaż lub zakup nieruchomości komercyjnych w Warszawie czy jej okolicach, rzeczoznawca majątkowy Ilona Rymuza pomoże przygotować rzetelną wycenę. Operat szacunkowy pozwoli w obiektywny sposób określić wartość tego mienia. Przygotowywany jest od kilku do kilkunastu dni, a czas i cena uzależnione są m.in. od stopnia skomplikowania opracowania, sytuacji prawnej nieruchomości, jej lokalizacji, czy dodatkowych analiz.

Dzięki doświadczeniu w obszarze wycen rzeczoznawca jest w stanie określić wartość rynkową nawet najbardziej specyficznych obiektach związanych z działalnością gospodarczą.