Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie nierzadko wymaga interwencji rzeczoznawcy majątkowego, którego podstawowym zadaniem jest wycena nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego rozwodzących się małżonków. W wielu przypadkach aktualna wycena jest niezbędna, aby podział majątku przy rozwodzie odbył się sprawiedliwie, a wartość uzyskanego w ten sposób przez byłych małżonków majątku znajdowała odzwierciedlenie w aktualnej wartości rynkowej dzielonej nieruchomości.

Na potrzeby naszych klientów wykonujemy wyceny i operaty szacunkowe m.in.:

  • Nieruchomości lokalowych: mieszkań, domów, lokali użytkowych oraz innych, w tym spółdzielczego prawa własnościowego,
  • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych: działek budowlanych, gruntów inwestycyjnych i innych,
  • Nieruchomości rolnych i leśnych,
  • Nieruchomości komercyjnych.

Nieruchomości – podział przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie może również dotyczyć nieruchomości należących do firmy będącej współwłasnością rozwodzących się małżonków. Dlatego w ramach oferowanych usług wyceniamy także majątek firmowy. Zależnie od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej wycenie poddajemy nieruchomości lokalowe i gruntowe oraz kapitał w postaci parków maszynowych, zgromadzonych towarów czy flot samochodowych.

Podział majątku – biuro Warszawa Praga

Brak rozdzielności majątkowej powoduje, że dobytek jednej ze stron małżeństwa w takim samym zakresie należy do drugiej niezależnie od tego, z czyjej pensji pochodziły środki, za pomocą których dane dobro zostało sfinansowane. Wspólnota może zostać jednak przerwana poprzez formalne rozejście się partnerów, a wówczas nierzadko konieczny staje się podział majątku. Osoby z Pragi w Warszawie, które poszukują adwokatów zajmujących się tą sprawą, często nawiązują współpracę z naszą kancelarią.

Warto mieć świadomość, że istnieją rodzaje mienia, które nawet w przypadku obowiązywania wspólnoty małżeńskiej należą tylko do jednego z małżonków. Chodzi m.in. o przedmioty kupione przed formalnym zawarciem wspólności, przekazane w darowiźnie bądź dziedziczone, a także udziały w spółkach, prawa autorskie, środki z odszkodowań czy rzeczy osobiste. Tego typu dorobek jest określany jako majątek osobisty i pozostaje wyłączony z podziału.

Rozdzielenie dobytku małżeńskiego pomiędzy obie strony może przebiegać w oderwaniu od samego rozwodu. Bywa, że dochodzi do niego zarówno przed, jak i w trakcie, a także po formalnym zakończeniu związku na podstawie decyzji sądowej. W zależności od indywidualnej sytuacji podział majątku jest możliwy na drodze ugody bądź na procesu sądowego. Nasza kancelaria zajmuje się wszystkimi procedurami niezależnie od specyfiki danej sprawy. Klienci uzyskują u nas merytoryczne wsparcie doradcze na każdym etapie, począwszy od rozpoznania sytuacji i ułożenia strategii, skończywszy na reprezentacji procesowej.

Usługi świadczymy na terenie miasta Warszawa i w okolicy.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat terminów realizacji usług oraz ich kosztów zapraszamy do kontaktu telefonicznego 504-128-881 lub mailowego [email protected].