Rzeczoznawca majątkowy Warszawa

Rzeczoznawstwo Majątkowe Ilona Rymuza to przedsiębiorstwo z Warszawy o ugruntowanej pozycji, działające na rynku nieprzerwanie od momentu swojego powstania w 1998 roku. Firmę założył i prowadzi wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia państwowe nr 3078 z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

Firma świadczy usługi w zakresie szacowania wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz praw majątkowych w formie operatów szacunkowych na terenie miasta Warszawa i w okolicy, a także całego kraju. Swoją ofertę kieruje do osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz instytucji.

Profesjonalnie przygotowana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena nieruchomości jest efektem wnikliwej analizy zarówno zmian zachodzących na rynku, jak i dokumentacji, która jest niezbędna do jej przeprowadzenia. Jej celem jest dokładne oszacowanie wartości działek zabudowanych i niezabudowanych, gruntów rolnych, leśnych czy inwestycyjnych.

Z pomocy rzeczoznawcy można skorzystać także w sytuacji, gdy potrzebne są wyceny domów czy mieszkań na potrzeby ich kupna lub sprzedaży, ustalenia wartości spadku lub podziału majątku.

Z usług firmy korzystają również przedsiębiorcy, którzy potrzebują wyceny nieruchomości komercyjnych takich jak biura, lokale usługowe, magazyny, warsztaty, czy inne obiekty, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Doświadczony rzeczoznawca mieszkaniowy i majątkowy przygotowuje operaty szacunkowe, które są dokumentami urzędowymi, ekspertyzy analizy rynku, pisemne opinie czy raporty dotyczące różnego mienia.

Wycena nieruchomości oraz usługi doradcze

Przy wycenie nieruchomości rzeczoznawca majątkowy z Warszawy wykorzystuje różne techniki i metody obliczeniowe. Przyjąć może podejście dochodowe, kosztowe, porównawcze lub mieszane. Praca, jaką wykonuje rzeczoznawca majątkowy, jest obarczona bardzo dużą odpowiedzialnością i wymaga przestrzegania etyki zawodowej.

Cele, dla których określa się wartość nieruchomości to najczęściej:

  • kupno, sprzedaż, zamiana, negocjacje,
  • zabezpieczenie kredytów bankowych,
  • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
  • przekształcenia,
  • naliczanie opłat i ustalanie odszkodowań w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • określenie wysokości podatków od spadków i darowizn.

Obok wycen oraz operatów szacunkowych firma świadczy również usługi doradcze w zakresie sporządzania wycen oraz rynku nieruchomości, dla różnych potrzeb i celów. Osoby z Warszawy oraz okolic zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w kwestii terminu realizacji oraz usługi wyceny nieruchomości w Warszawie zapraszamy do kontaktu.

Właścicielka firmy, rzeczoznawca majątkowy Ilona Rymuza jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz biegłym sądowym.

Wszystkie operaty szacunkowe, jakie sporządza jako licencjonowany rzeczoznawca nieruchomości oraz rzeczoznawca mieszkaniowy są wykonywane zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy prawa i standardy zawodowe, z zachowaniem szczególnej staranności i terminowości.

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo klientów właścicielka, jak również każdy rzeczoznawca majątkowy – rzeczoznawca mieszkaniowy i rzeczoznawca nieruchomości – współpracujący z firmą posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Wycena majątku

Obok wycen oraz operatów szacunkowych firma świadczy również usługi doradcze w zakresie sporządzania wycen oraz rynku nieruchomości, dla różnych potrzeb i celów. Osoby z Warszawy oraz okolic zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji w kwestii terminu realizacji oraz wyceny usługi zapraszamy do kontaktu.

Wycena nieruchomości

Wyceniam wszystkie rodzaje nieruchomości , a jej efekt przedstawiam w formie operatu szacunkowego. Sporządzam również opracowania nie będące operatami szacunkowymi  dotyczące rynku nieruchomości , efektywności inwestowania…

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy Ilona Rymuza to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji, działające na rynku nieprzerwanie od momentu swojego powstania w 1998 roku.