Oferta wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy Ilona Rymuza zaprasza do kontaktu i oferuje usługę wyceny nieruchomości dla rożnych potrzeb i celów w tym m.in.:

 • Zabezpieczenia wierzytelności (w tym banków)
 • Sprzedaży i zakupu
 • Podziału majątku
 • Zniesienia współwłasności
 • Postępowań spadkowych
 • Wniesienia aportu
 • Ewidencji księgowej
 • Ustanowienia służebności przesyłu
 • Uzyskania odszkodowań
 • Ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • Inne
Wyceniam wszystkie rodzaje nieruchomości , a jej efekt przedstawiam w formie operatu szacunkowego. Sporządzam również opracowania nie będące operatami szacunkowymi  dotyczące rynku nieruchomości , efektywności inwestowania, inne.

Podstawowe dokumenty  i dane potrzebne do wyceny to m.in.:

 • Oznaczenie księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Dane techniczno- użytkowe zabudowy