Rzeczoznawca Majątkowy

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WARSZAWA

Ilona Rymuza 504-128-881

OFERTA

Oferuję usługi wyceny dla różnych celów:

 • Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców (banków),
 • Sprzedaży i zakupu,
 • Zniesienia współwłasności,
 • Postępowań spadkowych,
 • Podziału majątku,
 • Ewidencji księgowej,
 • Wnoszenia aportów,
 • Uzyskania odszkodowań,
 • Ustalenia wartości poniesionych nakładów,
 • Innych

Wyceniam wszystkie rodzaje nieruchomości np.:

 • Lokalowych, spółdzielczego własnościowego prawa,
 • Gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych,
 • Rolnych i leśnych,
 • Komercyjnych
 • Innych,

Sporządzam również opracowania nie będące operatami szacunkowymi dotyczące:

 • Rynku nieruchomości,
 • Efektywności inwestowania,
 • Określenia wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestowania,
 • Innych,

Termin realizacji konkretnego zlecenia jest każdorazowo z góry ustalany z klientem.Wycena nieruchomości

Podział majątku przy rozwodzie